.

     

.

.

 
 


Disclaimer:

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid van de Brandweer Gorinchem.

De site van Brandweer Gorinchem voorziet u van de allerhande informatie voor zowel het publiek alsmede het eigen personeel. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. Indien Brandweer Gorinchem opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal het trachten deze onverwijld te corrigeren. Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Brandweer Gorinchem kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op brandweergorinchem.nl.


Brandweer Gorinchem wenst uw aandacht te vestigen op de volgende punten:

  • Het verspreide materiaal omvat uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is.
  • De door Brandweer Gorinchem verschafte informatie op deze site is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.
  • Deze site verwijst soms naar externe sites waarover Brandweer Gorinchem geen zeggenschap heeft en waarvoor het geen verantwoordelijkheid draagt.
  • Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enige wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandweer Gorinchem.
   

 

 

.